Αρχική something / Υπηρεσίες something / Γεωργία Ακριβείας

Γεωργία Ακριβείας

Όλες οι υπηρεσίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΑ

Καλέστε μας τώρα στο:
+30 2410 579904 something

Γεωργία Ακριβείας

Η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του ΘΕΣγη.

Τα προγράμματα «Γεωργία Ακριβείας» και «Ευφυής Γεωργίας» που εφαρμόζονται σε όλα τα είδη των καλλιεργειών, ενισχύουν την άποψη των μελών, ότι η ανάπτυξη καλλιεργειών μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγροτική παραγωγή.

Μέσω αυτών των υπηρεσιών οι παραγωγοί λαμβάνουν συμβουλές που θα τους βοηθηθούν να βελτιστοποιήσουν τις καλλιεργητικές εργασίες λίπανσης, φυτοπροστασίας και να παρακολουθούν την ανάπτυξη των φυτών αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας το κόστος παραγωγής.