ΘΕΣγη

Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας

ΑΠΟ ΤΟ 2013

ΘΕΣγη

Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας

ΑΠΟ ΤΟ 2013

ΘΕΣγη

Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας

ΑΠΟ ΤΟ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

Τιμές αγοράς €¢/ κιλό

Ημ/μηνία ενημέρωσης: 03/07/2024

Σκληρό Σιτάρι (Σ1)

Σκληρό Σιτάρι (Σ2)

Σκληρό Σιτάρι (Σ3)

Κριθάρι

18.00

Καλαμπόκι

22.00

Ελαιοκράμβη

45.00

Βαμβάκι

00.00

Τριφύλλι (Τ1)

26.00

Τριφύλλι (Τ2)

25.00

Τριφύλλι (Τ3)

24.00

Γνωρίστε τον ΘΕΣγη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» ξεκίνησε τη συλλογική του προσπάθεια το έτος 2013,

όπου μια ομάδα νέων παραγωγών είχε ως όραμα την κοινή αντιμετώπιση των καθημερινών γεωργικών προκλήσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση της απευθείας προώθησης των προϊόντων τους στην αγορά και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

στρέμματα
0

Σιτάρι

στρέμματα
0

Κριθάρι

στρέμματα
0

Ενεργειακά φυτά

στρέμματα
0

Βαμβάκι

στρέμματα
0

Τριφύλλι

στρέμματα
0

Καλαμπόκι

στρέμματα
0

Σιτάρι

στρέμματα
0

Κριθάρι

στρέμματα
0

Ενεργειακά φυτά

στρέμματα
0

Βαμβάκι

στρέμματα
0

Τριφύλλι

στρέμματα
0

Καλαμπόκι

Χαρακτηριστικά του ΘΕΣγη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Συμβολαιακή Γεωργία

Βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο Συνεταιρισμός…

Τραπεζική Συμβολαιακή Κάρτα

Ο ΘΕΣγη επιπλέον παρέχει στα μέλη του κάρτες Συμβολαιακής Γεωργίας, εξασφαλίζοντας…

Γεωπονική Υποστήριξη

Το τμήμα παραγωγής του Συνεταιρισμού στελεχώνεται από έμπειρους και καταρτισμένους…

Γεωργία Ακριβείας

Η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακος αποτελεί έναν από…

Εκπαίδευση μελών

Ένας υγιής συνεταιρισμός οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των μελών του, να ενημερώνει και να…

Χαρακτηριστικά της ΘΕΣ ΓΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Περισσότερα

Συμβολαιακή Γεωργία

Βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο Συνεταιρισμός…

Περισσότερα

Τραπεζική Συμβολαιακή Κάρτα

Ο ΘΕΣγη επιπλέον παρέχει στα μέλη του κάρτες Συμβολαιακής Γεωργίας, εξασφαλίζοντας…

Περισσότερα

Γεωπονική Υποστήριξη

Το τμήμα παραγωγής του Συνεταιρισμού στελεχώνεται από έμπειρους και καταρτισμένους…

Περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας

Η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακος αποτελεί έναν από…

Περισσότερα

Εκπαίδευση μελών

Ένας υγιής συνεταιρισμός οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των μελών του, να ενημερώνει και να…

Συνεργασίες

ΘΕΣγη

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Σιτάρι

Κριθάρι

Βαμβάκι

Καλαμπόκι

Ενεργειακά φυτά

Τριφύλλι

Ρίγανη

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας που εφαρμόζει, διαχειρίζεται πάνω από 20.000 στρέμματα σκληρού και μαλακού σιταριού.

something

Το κτηνοτροφικό κριθάρι ή ζυθοποιίας είναι από τις πρώτες καλλιέργειες δημητριακών που διαχειρίστηκε ο ΘΕΣγη και εφάρμοσε το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας.

something

Ο Συνεταιρισμός δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να προχωρούν στην επίτευξη συμβολαίων προπώλησης σύσπορου βάμβακος με τα εκκοκκιστήρια, εξασφαλίζοντας μια…

something

Οι παραγωγοί του ΘΕΣγη προβαίνουν σε μια σειρά ενδελεχών δειγματοληψιών και αναλύσεων, σε όλα τα στάδια της παραγωγής του καλαμποκιού, από το χωράφι μέχρι την…

something

Όπως η ελαιοκράμβη έτσι και ο ηλίανθος αποτελούν ενεργειακού προσανατολισμού καλλιέργειες που δείχνουν προσαρμοστικότητα σε διάφορους τύπους εδαφών με σχετικά…

something

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» εφαρμόζει το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και για την καλλιέργεια μηδικής, η οποία αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα… something
Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» έχει πλέον ενεργό ρόλο και στις καλλιέργειες φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών και πιο συγκεκριμένα της ρίγανης. something

Εγγραφείτε στο Newsletter
Μάθετε πρώτοι τα σημαντικότερα νέα και ανακοινώσεις της ΘΕΣ ΓΗ