ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πρότυπα ποιότητας

Με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών τα μέλη του Συνεταιρισμού υιοθετούν πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και καλλιεργούν ποιοτικά γεωργικά προϊόντα διατηρώντας την προστασία του περιβάλλοντος.

Agro 2.1 - 2.2
Βio (Q - check)

Σιτάρι

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας που εφαρμόζει, διαχειρίζεται πάνω από 20.000 στρέμματα σκληρού και μαλακού σιταριού. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών πρωτεϊνούχων σιτηρών καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές των βιομηχανιών.

Κριθάρι

Το κτηνοτροφικό κριθάρι ή ζυθοποιίας είναι από τις πρώτες καλλιέργειες δημητριακών που διαχειρίστηκε ο ΘΕΣγη και εφάρμοσε το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας. Σήμερα έχει φτάσει να διαχειρίζεται πάνω από 6.000 στρέμματα καλλιέργειας κριθαριού και συνεργάζεται με πάνω από 125 παραγωγούς.

Βαμβάκι

Ο Συνεταιρισμός δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να προχωρούν στην επίτευξη συμβολαίων προπώλησης σύσπορου βάμβακος με τα εκκοκκιστήρια, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη τιμή με βάση την ποιότητα και την πραγματική χρηματιστηριακή τιμή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου το τμήμα παραγωγής πραγματοποιεί μια συντονισμένη προσπάθεια για τον έλεγχο του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού με την βοήθεια και την καθοδήγηση του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Καλαμπόκι

Οι παραγωγοί του ΘΕΣγη προβαίνουν σε μια σειρά ενδελεχών δειγματοληψιών και αναλύσεων, σε όλα τα στάδια της παραγωγής του καλαμποκιού, από το χωράφι μέχρι την αποθήκη και με τη συνεργασία του τμήματος παραγωγής του συνεταιρισμού παράγουν εξαιρετικής ποιότητας καλαμπόκι, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά κατάλληλο για ζωοτροφή.

Ενεργειακά φυτά

Όπως η ελαιοκράμβη έτσι και ο ηλίανθος αποτελούν ενεργειακού προσανατολισμού καλλιέργειες που δείχνουν προσαρμοστικότητα σε διάφορους τύπους εδαφών με σχετικά χαμηλές απαιτήσεις σε εισροές άρδευσης και λίπανσης. Συνολικά ο Συνεταιρισμός διαχειρίζεται πάνω από 7.000 στρέμματα συμβολαιακών ενεργειακών φυτών, εξασφαλίζοντας για τους παραγωγούς τις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Τριφύλλι

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» εφαρμόζει το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και για την καλλιέργεια μηδικής, η οποία αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κτηνοτροφικά φυτά για την παραγωγή σανού. Ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών και κτηνοτροφικών μονάδων παράγουμε ένα ποιοτικό προϊόν, με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά κατάλληλο για ζωοτροφή.

Ρίγανη

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» έχει πλέον ενεργό ρόλο και στις καλλιέργειες φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών και πιο συγκεκριμένα της ρίγανης.
Ο Συνεταιρισμός δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να παράγουν ένα υψηλής ποιότητας παραγωγικό και ανταγωνιστικό προϊόν καθώς το έδαφος και το κλίμα της Ελλάδας ευνοεί τη καλλιέργεια της ρίγανης.
Η ρίγανη, πέρα από το χαρακτηριστικό άρωμα και τη γεύση της, έχει και πάρα πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες, με χαρακτηριστική δραστική ουσία την καρβακρόλη στο αιθέριο έλαιό της.
Ο Συνεταιρισμός για λογαριασμό των μελών του αναλαμβάνει την υποστήριξη τόσο της καλλιέργειας όσο και τη μεταπώλησή της, έχοντας ως στόχο να επιτύχει τις καλύτερες τιμές προς όφελος των παραγωγών-μελών.

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣ γη»

Μενού

Επικοινωνία