«Οικονομική Ενίσχυση των μελών του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη» something

thesgi something

Σε απόφαση για την ουσιαστική στήριξη των μελών του, μέσω της εφάπαξ καταβολής οικονομικής ενίσχυσης, κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη». Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού, αναλογιζόμενη το υψηλό κόστος παραγωγής της νέας καλλιεργητικής περιόδου, αποφάσισε να ενισχύσει τα μέλη του με 2€, ανά στρέμμα, για τα προϊόντα που παρέδωσαν μέσω του «ΘΕΣγη». […]