Ομάδες παραγωγών δημητριακών

• Ομάδα Παραγωγών Δημητριακών ΘΕΣγη.

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας αναγνωρίστηκε το 2018 ως Ομάδα Παραγωγών Δημητριακών για τα προϊόντα : σκληρό-μαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, άχυρο και βρώμη.

Σκοπός του «ΘΕΣΓΗ» - ΟΜ.Π

Ο «ΘΕΣΓΗ» - Ομ.Π έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών και έχει ως σκοπό:
1. Να εξασφαλίσει τον προγραμματισμό της παραγωγής και την προσαρμογή της στη ζήτηση των προϊόντων ιδίως από ποσοτική και ποιοτική άποψη.
2. Να προωθήσει τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση της παραγωγής των μελών της Ομάδας.
3. Να μειώσει το κόστος παραγωγής των προσφερομένων προϊόντων.
4. Να ομαλοποιήσει τις τιμές παραγωγού.
5. Να βελτιώσει την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
6. Να προωθήσει καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής καθώς και διαχείρισης των διαφόρων μέσων παραγωγής που να σέβονται το περιβάλλον.

Contact Information

THESGI Farmers’ Cooperative of Thessaly

  3rd klm Larissa-Volos, P.C. 41336, Larissa,Greece

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ