Ελαιοκράμβη

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών, μέσω Συμβολαιακής Γεωργίας, του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, εντάσσεται πλέον και η Ελαιοκράμβη.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την καλλιέργεια από τους εξειδικευμένους συνεργάτες που διαθέτει,

το σύνολο γεωργικών εφοδίων καθώς επίσης θα αναλάβει και την συλλογή του προϊόντος.

Contact Information

THESGI Farmers’ Cooperative of Thessaly

  3rd klm Larissa-Volos, P.C. 41336, Larissa,Greece

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ