Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των καλλιεργητικών του προσανατολισμών στρέφεται σε ενεργειακές καλλιέργειες. Εντός του πλαισίου της Συμβολαιακής γεωργίας που ακολουθείται από τον Συνεταιρισμό, στις καλλιέργειες ενεργειακών φυτών εντάσσονται ο Ηλίανθος και η Ελαιοκράμβη.

Contact Information

THESGI Farmers’ Cooperative of Thessaly

  3rd klm Larissa-Volos, P.C. 41336, Larissa,Greece

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ