Γεωργικά εφόδια

O Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας δραστηριοποιείται και στο εμπόριο εφοδίων. Συνεργάζεται σε αξιόπιστες εταιρείες προμήθειας εφοδίων, εξασφαλίζοντας στα μέλη του ποιοτικά προϊόντα όπως πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα για κάθε καλλιέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές.


Επιπλέον τα μέλη του συνεταιρισμού ΘΕΣγη έχουν στο πλευρό τους καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου την επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση των γεωπόνων του συνεταιρισμού.


Ο ΘΕΣγη τηρεί κάθε κανονισμό της ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, η σωστή αποθήκευση των προϊόντων αποτελεί βασική αρχή του τμήματος εμπορίας εφοδίων.

Contact Information

THESGI Farmers’ Cooperative of Thessaly

  3rd klm Larissa-Volos, P.C. 41336, Larissa,Greece

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ