Συμβολαιακή Γεωργία

Βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας αποτελεί η Συμβολαιακή Γεωργία.


Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη θεωρείται πρωτοπόρος στις μεγάλες καλλιέργειες καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα καθιέρωσε τη Συμβολαιακη Γεωργία σε ευρεία γκάμα προϊόντων με προσυμφωνημένες τιμές ,προκαθορισμένη ποιότητα και όγκους ικανούς να καλύψουν σημαντικό μέρος της ζητούμενης ποσότητας από την αγορά.

Μέσω αυτής διασφαλίζεται η πώληση της παραγωγής με το συμβόλαιο που υπογράφεται με τον παραγωγό ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση και προμήθεια από το Συνεταιρισμό των εφοδίων της κάθε καλλιέργειας.


Αποτελεί στρατηγικό στόχο για το Συνεταιρισμό η επέκταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στο σύνολο των προϊόντων και για το σύνολο της παραγόμενης ποσότητας, προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών μας και δημιουργώντας σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και εταιρείες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ