ΘΕΣγη fresco

Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή να επεκταθούμε σε πιο δυναμικές καλλιέργειες όπως τα Κηπευτικά, μειώνοντας το επίπεδο των μονοκαλλιεργειών των μελών μας. Πάντα με γνώμονα τη σωστή οργάνωση (πχ μηχανολογικό εξοπλισμό) και την ποιότητα που θα δώσει και υπεραξία στο παραγόμενο προϊόν. Τα κηπευτικά αποτελούν μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη αγορά, με καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς. Με πρόσθετα επίσης οφέλη για τους παραγωγούς που αφορούν στο ότι καλλιεργείς το χωράφι 2 και 3 φορές μειώνοντας έτσι τα πάγια έξοδα σου. Τέλος η καλλιέργεια κηπευτικών είναι και πιο φιλική στο περιβάλλον καθώς απαιτεί λιγότερο νερό.


• Οργάνωση Παραγωγών Κηπευτικών ΘΕΣγη.


Πρόσφατη αναγνώριση για τον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας αποτελεί η Οργάνωση Παραγωγών Κηπευτικών για τα προϊόντα τα οποία εντάσσονται στις κατηγορίες φυλλώδη, βολβώδη, κεφαλωτά, κράμβη.


Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων σε ποσότητες ανάλογες με την ζήτηση της αγορά καθώς και η ομαλοποίηση των τιμών του παραγωγού αποτελούν τους σημαντικότερους στόχους της Οργάνωσης Παραγωγών Κηπευτικών.

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media