Βαμβάκι

Βαμβάκι

Το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα προϊόντα για το οποίο ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη εξασφαλίζει το 100% της πώλησης του σε εκκοκκιστήρια βάμβακος  μέσω Συμβολαιακής Γεωργίας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την σύναψη των συμβολαίων της.

Ο Συνεταιρισμός στοχεύει να προχωρά στην επίτευξη συμβολαίων  προπώλησης σύσπορου, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη τιμή με βάση την ποιότητα και την πραγματική χρηματιστηριακή τιμή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου γίνεται από το τμήμα παραγωγής  μια συντονισμένη προσπάθεια για τον έλεγχο του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού με την βοήθεια και την καθοδήγηση του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Επιπλέον η καθημερινή γεωπονική υποστήριξη που παρέχεται στα μέλη μαςΣτοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ