Βαμβάκι

Βαμβάκι

Τα μέλη του Συνεταιρισμού «ΘΕΣγη» καλλιέργoύν περίπου 5000 στρέμματα βαμβάκι. Κατά την διάρκεια της καλλιέργειας γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για τον έλεγχο του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού με την βοήθεια και την καθοδήγηση του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Για την πώληση του προϊόντος, σε μια πραγματικά πρωτοποριακή κίνηση, έγινε σύναψη συμβολαίων με εκκοκκιστήριο βάμβακος, με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέρονται των παραγωγών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ημερομηνία

22 Ιανουαρίου 2015

Κατηγορίες

Βαμβάκι

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ