Νέα

Συμβολαιακή για σκληρό σιτάρι και κριθάρι ζυθοποιίας από ΘΕΣγη

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη προχωρά στην εφαρμογή Συμβολαιακής Γεωργίας για Σκληρό Σιτάρι και για Κριθάρι Ζυθοποιίας. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα διατίθενται και εφόδια κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο συνεργάτη του Συνεταιρισμού.

Όποιος παραγωγός ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί ή να καλλιεργήσει υπογράφοντας σύμβαση με τον Συνεταιρισμό ΘΕΣγη μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 2410579904 - Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 17.00.

Μετά την επιτυχημένη παραγωγή Ηλίανθου τώρα και Ελαιοκράμβη

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, μετά τον Ηλίανθο, εντάσσεται πλέον και η ελαιοκράμβη. Έπειτα από την επιτυχημένη προσπάθεια Συμβολαιακής στον Ηλίανθο και τα εξαιρετικά αποτελέσματα από πλευράς παραγωγής, ο ΘΕΣγη προχωρά με το ίδιο μοντέλο και στην καλλιέργεια ελαιοκράμβης.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, εκτός από τη Συμβόλαιακη γεωργία, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την καλλιέργεια από τους εξειδικευμένους συνεργάτες που διαθέτει, το σύνολο γεωργικών εφοδίων καθώς επίσης θα αναλάβει και την συλλογή του προϊόντος. 

Η Ελαιοκράμβη αποτελεί μια ενεργειακού προσανατολισμού καλλιέργεια που δείχνει προσαρμοστικότητα σε διάφορους τύπους χωραφιών διαθέτοντας παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς τις καλλιεργητικές απαιτήσεις με αυτά του Ηλίανθου (χαμηλές απαιτήσεις, χαμηλές εισροές για άρδευση και λίπανση). Η μέση παραγωγή ανά/στρέμμα κυμαίνεται μεταξύ 200 και 350 κιλών σε ένα ποτιστικό χωράφι και η τιμή που θα απολαμβάνουν οι παραγωγοί θα είναι κοντά στα 0.40€/κιλό. Στόχος είναι να καλλιεργηθούν 3000 στρέμματα με τις προοπτικές ανάπτυξης να είναι εξαιρετικά ευοίωνες για την περιοχή της Θεσσαλίας. ΄

Όποιος παραγωγός ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί ή να καλλιεργήσει υπογράφοντας σύμβαση με τον Συνεταιρισμό ΘΕΣγη μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 2410579904 - Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 17.00.

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη συνεχίζει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προς τα μέλη του με την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας σε επιλεγμένες καλλιέργειες του. Παρόλο το μικρό κλήρο στη χώρα μας η ανάπτυξη καλλιεργειών μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγροτική παραγωγή της χώρας μας.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη προχώρησε σε συνεργασία με το gaiasense, και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση έξι (6) τηλεμετρικών σταθμών καταγραφής ατμοσφαιρικών δεδομένων, σχεδιασμού και κατασκευής της εταιρείας. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η καταγραφή δεδομένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διύγρανση φύλλων, hli κλπ., για την ανάπτυξη και προσαρμογή επιστημονικών μοντέλων που θα υποστηρίξουν τη βελτιστοποίηση της παραγωγής μελών του Συνεταιρισμού.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense θα υποστηρίξουν τους παραγωγούς του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη για τις καλλιέργειες βαμβακιού, ρεβιθιού, μαρουλιού και μηδικής, καλύπτοντας αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες του Συνεταιρισμού.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου, σε συνεργασία με επιλεγμένους παραγωγούς του Συνεταιρισμού, θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος λεπτομερούς καταγραφής των μικροκλιματικών παραμέτρων της περιοχής, θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των καλλιεργητικών εργασιών των παραγωγών (αρδεύσεις, λιπάνσεις, ψεκασμοί, κλαδέματα κλπ.) και των επιτόπιων παρατηρήσεων, μετρήσεων και αναλύσεων, μέσω των κατάλληλων εφαρμογών για smartphones και Η.Υ. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει εκπαίδευση των γεωπόνων του Συνεταιρισμού στη χρήση αυτών των εφαρμογών, με σκοπό την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων.
Κατά τη δεύτερη καλλιεργητική περίοδο θα ξεκινήσει η σταδιακή παροχή συμβουλών στους παραγωγούς της περιοχής και αναμένεται να επεκταθεί ο αριθμός των παραγωγών που καλύπτονται από το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Μέσω των υπηρεσιών του gaiasense, οι παραγωγοί θα λαμβάνουν συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν καλλιεργητικές εργασίες όπως η λίπανση και η φυτοπροστασία, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους και μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί αναμένεται να δουν αύξηση της παραγωγής τους και βελτίωση της ποιότητάς της, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής και κατά συνέπεια των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον και τελικά αύξηση της κερδοφορίας τους μέσω της παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Ικανοποιητικές αποδόσεις με χαμηλές εισροές στο κόστος παραγωγής

Σε Συμβολαιακή Γεωργία για την καλλιέργεια Ηλίανθου προχωρά ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη. Πρόκειται για μια νέα προσπάθεια του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των καλλιεργητικών προσανατολισμών των μελών του που αφορά σε μία ιδιαιτέρως αναπτυσσόμενη, τα τελευταία χρόνια, καλλιέργεια σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος.

Ο Ηλίανθος αποτελεί μια ενεργειακού προσανατολισμού καλλιέργεια που δείχνει προσαρμοστικότητα σε διάφορους τύπους χωραφιών. Έχει σχετικά μικρές καλλιεργητικές απαιτήσεις και χαμηλές εισροές όπως άρδευση και λίπανση. Έτσι μπορεί να πετύχει με χαμηλό κόστος παραγωγής ικανοποιητικές αποδόσεις και να δώσει ένα σταθερό εισόδημα στον γεωργό. Όπως και στις άλλες καλλιέργειες με τις οποίες ασχολείται ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη έτσι και στον Ηλίανθο όποιος γεωργός ενδιαφερθεί θα έχει την πλήρη υποστήριξη των γεωπόνων του Συνεταιρισμού σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη Παναγιώτης Καλφούντζος επεσήμανε πως « η Συμβολαιακή στον Ηλίανθο αποτελεί ένα νέο εγχείρημα του Συνεταιρισμού μας με μία νέα καλλιέργεια που μπορεί να σταθεί στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής μας και η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλές απαιτούμενες εισροές σε σχέση με άλλες εκτατικές  καλλιέργειες. Η μέση παραγωγή ανά/στρέμμα κυμαίνεται μεταξύ 350 και 400 κιλών σε ένα ποτιστικό χωράφι και η τιμή που θα απολαμβάνουν οι παραγωγοί θα είναι 0.35€/κιλό. Για τη φετινή χρονιά υπολογίζουμε να καλλιεργηθούν περίπου 2000 στρέμματα με τις προοπτικές ανάπτυξης να είναι πολύ μεγαλύτερες για την περιοχή μας».

Όποιος παραγωγός ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί ή να καλλιεργήσει υπογράφοντας σύμβαση με τον Συνεταιρισμό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 2410579904 – Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 17.00.

Ο ΘΕΣγη αναζητά συνεργάτη που θα στελεχώσει το εμπορικό τμήμα και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των προϊόντων που παράγει ο Συνεταιρισμός.

Ποια είναι η κατάσταση στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα σήμερα; Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν το προηγούμενο κρατικοδίαιτο μοντέλο συνεταιριστικής ανάπτυξης σε κατάρρευση; Μπορούν οι συνεταιρισμοί "νέου τύπου" να ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να αναπτύξουν μια νέα δυναμική για τον κλάδο της αγροτικής παραγωγής;

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη επεκτείνοντας περαιτέρω το φάσμα δραστηριοποίησής του, παράγει προϊόντα λιανικής από τις πρώτες ύλες των μελών του και συνεργάζεται με το Συνεταιρισμό ΘΕΣγαλα για την προώθησή τους μέσω του δικτύου καταστημάτων «ΘΕΣγαλα συν». 

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ