Έγραψαν για εμάς

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 17:42

Στο βαμβάκι υψηλής προστιθέμενης αξίας με μικρό ανθρακικό αποτύπωμα στοχεύει ο ΘΕΣγη

Η επιθυμία να γνωρίζει με ακρίβεια τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Θεσσαλίας για την καλλιέργεια του βαμβακιού, ώστε να εξορθολογήσει τις εισροές, αλλά και να πετύχει καλύτερη τιμή στο προϊόν, οδήγησε τον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας, ΘΕΣγη, στην εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας. Συγκεκριμένα, ο συνεταιρισμός έχει εγκαταστήσει έξι τηλεμετρικούς σταθμούς του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC σε έξι διαφορετικές περιοχές του Νομού Λάρισας, όπως το Μελισσοχώρι, η Χάλκη, το Κιλελέρ, το Αγροκήπιο, η Γυρτώνη και ο Κραννώνας. Οι σταθμοί, ωστόσο, εκτός από την καλλιέργεια του βαμβακιού, καλύπτουν και άλλες αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες του συνεταιρισμού, όπως ρεβίθι, μαρούλι και μηδική.

Καλλιέργεια βαμβακιού

Η απόφαση για τη χρήση της ευφυούς γεωργίας στο βαμβάκι από τον συνεταιρισμό εμπίπτει στη γενικότερη αντίληψη των μελών του ότι η ανάπτυξη καλλιεργειών μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγροτική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του τμήματος παραγωγής του συνεταιρισμού, Βασίλης Τσιανάκας, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «η ευφυής γεωργία είναι ένα σύγχρονο εργαλείο άμεσων λύσεων στα καθημερινά προβλήματα κάθε παραγωγού. Οι σταθμοί καλύπτουν 450 στρέμματα βαμβακιού και εγκαταστάθηκαν, καθώς θέλαμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές που δραστηριοποιούνται πιο πολύ τα μέλη μας, ώστε να λαμβάνουμε άμεσα καίριες αποφάσεις που θα καθορίσουν την παραγωγή τους».
gaia-sense - Σύστημα ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα

Ο άμεσος στόχος του συνεταιρισμού, μέσω των τηλεμετρικών σταθμών, είναι να εξορθολογήσει τις εισροές της άρδευσης-λίπανσης-φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια του βαμβακιού κρατώντας στα ίδια επίπεδα την ποιότητα και τις παραγόμενες ποσότητες. «Πιστεύουμε ότι αν παράσχουμε στην καλλιέργειά μας με ακρίβεια ‘‘ό,τι’’ και ‘‘όταν’’ το χρειάζεται θα πετύχουμε ένα ποιοτικά άρτιο προϊόν, το οποίο θα έχει φυσικά και υψηλότερη τιμή», τονίζει ο κ. Τσιανάκας.

Πρόληψη ασθενειών

Για να μπορέσουν να επιτύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα στην παραγωγή του βαμβακιού, ο συνεταιρισμός γνωρίζει ότι θα πρέπει να έχει ακριβή στοιχεία για την πρόληψη των ασθενειών, οι οποίες απειλούν την καλλιέργεια. Ο κ. Τσιανάκας τονίζει ότι «οι σημαντικότεροι εχθροί της καλλιέργειας είναι το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι. Είναι εχθροί που προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να πετύχουμε τα βέλτιστα παραγωγικά αποτελέσματα χωρίς απώλειες».

Με τη χρήση των τηλεμετρικών σταθμών, οι οποίοι καταγράφουν δεδομένα ατμοσφαιρικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία και υγρασία, ο συνεταιρισμός μπορεί να έχει την κατάλληλη ενημέρωση για την έξαρση των ασθενειών, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Παραγωγοί

Για τη σωστή εφαρμογή των τηλεμετρικών σταθμών χρειάζεται η συνεργασία των ίδιων των παραγωγών, ώστε να πραγματοποιηθεί η σωστή καταγραφή των καλλιεργητικών πρακτικών. Τα μέλη του ΘΕΣγη, όπως αναφέρει ο κ. Τσιανάκας, ήταν αρκετά πρόθυμα να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στην καλλιέργειά τους. «Όταν αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες της ευφυούς γεωργίας, ως συνεταιρισμός, τα μέλη μας δέχθηκαν με ενθουσιασμό αυτή την απόφαση και υπήρχε μεγάλη προθυμία να εγκατασταθεί ένας σταθμός σε αγροτεμάχιό τους.

Σύντομα, λόγω και της αποδοχής που υπάρχει, η χρήση της ευφυούς γεωργίας θα επεκταθεί σε μια ευρύτερη περιοχή του θεσσαλικού κάμπου. Οι προσδοκίες των παραγωγών είναι να μειώσουν τις εισροές και κατ’ επέκταση τα κόστη που είναι αρκετά υψηλά, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα και την παραγωγή μας, πάντα σεβόμενοι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε».

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ