Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 12:21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΓΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Καλούμε τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εγγεγραμμένους στο ΕΜΑΣ, που έχουν παραδώσει τουλάχιστον το 75% της συνολικής παραγωγής σιτηρών - δημητριακών στο Συνεταιρισμό ΘΕΣγη, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας.

Απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣΔΕ 2022) και η σύναψη συμφωνητικού, προκειμένου να ευνοηθούν από τις ισχύουσες διατάξεις περί έκπτωσης κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα Σημειώνεται ότι για τα μέλη του Συνεταιρισμού η ανωτέρα διαδικασία δεν απαιτείται σύμφωνα με την Περ. α της Παρ. 2 του Άρθρου 1 (ΚΥΑ 127754/2022).

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ