Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 14:04

Βασική Λίπανση στο Σιτάρι │ΘΕΣγη

Πλησιάζοντας στην εποχή σποράς του σιταριού είναι σημαντικό οι παραγωγοί να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία.

 

Κάθε στάδιο ανάπτυξης του φυτού έχει διαφορετικές ανάγκες, οι βασικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία στο σύνολο της καλλιέργειας είναι οι εξής :

  • Άζωτο: 12-16 μονάδες ανά στρέμμα
  • Φώσφορος: 3-5 μονάδες ανά στρέμμα
  • Θείο:2-4 μονάδες ανά στρέμμα
  • Κάλιο: 3-5 μονάδες ανά στρέμμα

 

Υπηρεσίες Συνεταιρισμού προς τα μέλη του

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη εξετάζει τα χωράφια των μελών του το καθένα  ξεχωριστά, πραγματοποιώντας εδαφολογικές αναλύσεις και εφαρμόζοντας Γεωργία Ακριβείας. Η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία παρέχει την δυνατότητα στους παραγωγούς να λιπαίνουν τα χωράφια τους με συγκεκριμένες ποσότητες λιπασμάτων μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητά τους.

Σχέση ποιότητας – τιμής 

Μέσω της ορθολογικής λίπανσης επιτυγχάνεται η παραγωγή ποιοτικών σιτηρών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, υαλώδη και ειδικό βάρος. Με βάσει το τελικό προϊόν ο παραγωγός αμείβεται με την αντίστοιχη τιμή που έχει ορίσει ο Συνεταιρισμός.

Συμβολαιακή Γεωργία

Η διάθεση παραγωγής μέσω του προγράμματος της Συμβολαιακής Γεωργίας που εφαρμόζεται για τα μέλη του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη, εξασφαλίζει την εγγυημένη πώληση του προϊόντος σε καθορισμένες τιμές βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

O Συνεταιρισμός ΘΕΣγη…

Γνωρίζει καλά τις ανάγκες των μελών του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη τους. Οι παραγωγοί – μέλη του Συνεταιρισμού, ενώνοντας τις δυνάμεις καρπώνονται όλα τα οφέλη που προκύπτουν από την έναρξη της καλλιέργειας των σιτηρών έως και την τελική παράδοση του προϊόντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ