Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 10:31

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στον ΘΕΣγη

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας με την επωνυμία "ΘΕΣγη" και έδρα την Λάρισα, αναζητά Γενικό Διευθυντή ή Γενική Διευθύντρια.

Σκοπός της θέσης
Η διεύθυνση του συνεταιρισμού σε όλους του τομείς, ασκώντας εποπτεία και ηγεσία.

Συνοπτική περιγραφή θέσης
Διευθύνει την καθημερινή λειτουργία όλου του συνεταιρισμού | Υλοποιεί τις πολιτικές και στρατηγικές του Δ.Σ. | Συμβουλεύει το Δ.Σ. σχετικά με: τρόπους βελτίωσης ανταγωνιστικής θέσης, χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ, παραγωγική αποτελεσματικότητα, νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα/υπηρεσίες, αλλαγές στην πολιτική, αλλαγές σε κανονισμούς και θεσμικό περιβάλλον, κρατικά θέματα | Διευθύνει, προσλαμβάνει, αξιολογεί και απολύει το προσωπικό, και εμπνέει τους εργαζόμενους, ενώ μεριμνά για την εκπαίδευσή τους | Διερευνά νέες αγορές και επιχειρηματικές δυνατότητες και συντάσσει προτάσεις προς το Δ.Σ. για αξιοποίησή τους | Προετοιμάζει: το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού, επικοινωνία με τα μέλη, τη γενική συνέλευση | Εκπροσωπεί το συνεταιρισμό στην τοπική κοινότητα, άλλους συνεταιρισμούς, στον κλάδο και στους κρατικούς φορείς | Επικοινωνεί με τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του συνεταιρισμού, τα οποία πληροφορεί σε τακτική βάση για την οικονομική κατάσταση και τις εξελίξεις στο συνεταιρισμό | Αναφέρεται στο Δ.Σ. |

Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Διοίκησης/ Επιθυμητό master
- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της αγροδιατροφής, 5 χρόνια τουλάχιστον
- Άριστες ικανότητες οικονομικής ανάλυσης των εμπορικών δεδομένων
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
- Γνώση νέων τεχνολογιών που ενισχύουν την απόδοση της επιχείρησης

Απαιτούμενες Δεξιότητες
Ηγεσία & Επικοινωνία- Στρατηγική σκέψη - Εμπορική αντίληψη – Επιχειρηματικότητα - Προσαρμοστικότητα - Ευελιξία - Αποτελεσματικότητα και διοίκηση με πρακτικό και παραδειγματικό τρόπο - Οργανωτικές ικανότητες - Δημιουργικότητα - Ομαδική Εργασία - Εξωστρέφεια

Επιθυμητά Προσόντα
- Εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση αγροτικών συνεταιρισμών
- Διεθνής εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον αγροδιατροφικό κλάδο

Παροχές
- Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές απολαβές, αναλόγως των προσόντων
- Επιπρόσθετη αμοιβή (bonus) με βάση την απόδοση/επίτευξη των ετήσιων στόχων που θα τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο
- Εκπαίδευση στη οργάνωση, διεύθυνση και διοίκηση σύγχρονων αγροτικών συνεταιρισμών και στην ολιστική ηγεσία


Οδηγίες
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο αναγράφοντας στο βιογραφικό σας ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ αντιστοίχως.
https://thesgi.gr/el/contact/apostoli-viografikou

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ