Αρχική something / Προγράμματα something / Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

Όλα τα προγράμματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΑ

Καλέστε μας τώρα στο:
+30 2410 579904 something

Ερευνητικά προγράμματα

Ο συνεταιρισμός ΘΕΣγη πιστός στο όραμα του, επενδύει στην έρευνα και εξέλιξη του αγροτικού τομέα. Με στόχο την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία στις σημερινές ανάγκες, αναζητούμε νέες μεθόδους αγροτικής παραγωγής, εξερευνούμε νέα αγροδιατροφικά μοντέλα και νέες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συνεταιρισμός από την απαρχή της λειτουργίας του συνεργάζεται με διακεκριμένους ερευνητικούς φορείς σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Σε εξέλιξη

Ο συνεταιρισμός ΘΕΣγη πιστός στο όραμα του, επενδύει στην έρευνα και εξέλιξη του αγροτικού τομέα. Με στόχο την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία στις σημερινές ανάγκες, αναζητούμε νέες μεθόδους αγροτικής παραγωγής, εξερευνούμε νέα αγροδιατροφικά μοντέλα και νέες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συνεταιρισμός από την απαρχή της λειτουργίας του συνεργάζεται με διακεκριμένους ερευνητικούς φορείς σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

ΣΙΤΑΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Κωδικός: Μ16ΣΥΝ2-00330)

ΚΑΛ.ΛΙ.Σ.ΤΗ (Κωδικός: Μ16ΣΥΝ2-00071)

ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ((Κωδικός: Μ16ΣΥΝ2-00332)

Ολοκληρωμένα

DiatomiteThem

Ο κύριος στόχος του ερευνητικού έργου με τίτλο “Προστασία των αποθηκευμένων δημητριακών με τη χρήση γης διατόμων” είναι η αξιοποίηση εμπορικών σκευασμάτων γης διατόμων από τον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ» για τη μείωση του εντομολογικού και μικροβιακού φορτίου σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

Ομάδα έργου

Στην υλοποίηση του ερευνητικού συμμετέχουν ως υπεργολάβοι τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

 1. Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας (ΕΕΓΖ)
 2. Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς (ΕΑΟΚΣ)

Legumes4Protein

Σκοπός του Legumes4Protein είναι η ολιστική προσέγγιση του συστήματος παραγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τους στην διατροφή των ζώων ώστε να αντικαταστήσουν τη σόγια.

Ομάδα έργου

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Κτηνιατρικής)
 2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής)
 3. Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών | ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 4. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων | ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 5. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών | ΕΚΕΤΑ
 6. Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη
 7. AGROLAND Α.Ε
 8. Κτηνοτροφική Μονάδα Δασκαλοπούλου Δημητρίου

Cropfeed

Το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία πρωτοκόλλου παραγωγής εγχώριων ζωοτροφών για τη διατροφή παραγωγικών ζώων σε αντικατάσταση εγχωρίων παραγόμενων χονδροειδών ζωοτροφών και εισαγόμενων πρωτεϊνούχων συμπυκνωμένων, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση και στα δύο είδη ζωοτροφών. Οι καλλιέργειες που θα καλλιεργηθούν είναι το κτηνοτροφικό κουκί , το λούπινο, το κτηνοτροφικό μπιζέλι ως χειμερινό και το σόργο, το switchgrass ως εαρινές μετά τη συγκομιδή του μπιζελιού για ενσίρωση.

Ομάδα έργου

 1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Εντομολογίας)
 2. Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη
 3. Κτηνοτροφική μονάδα Πολύκαρπου Τριανταφύλλου

Legumes Translated

Το ευρωπαϊκό έργο Legumes Translated στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και της χρήσης καλλιεργειών ψυχανθών σε επιχειρησιακά μοντέλα στα οποία έως σήμερα κυριαρχεί η σόγια. Η ιδέα του σχεδίου βασίζεται στη δικτύωση και στην εργασία ομάδων αποτελούμενες από αγρότες, επιχειρήσεις, ερευνητές και επιστήμονες για τη συγκέντρωση και την επικύρωση των σχετικών γνώσεων που θα προκύψουν από την έρευνα. Οι 15 ομάδες του έργου εργάζονται σε διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας και αλυσίδες αξίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο συνεταιρισμός ΘΕΣγη συμμετέχει στην ομάδα εργασίας «LegumesForFish» που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η ομάδα αποτελείται από τρία μέλη:

 1. Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ: η κορυφαία εταιρεία στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, με καθετοποιημένη παραγωγή γόνου, ιχθυοτροφών και ψαριών
 2. Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο υποστηρίζει τον ποιοτικό έλεγχο των οσπρίων που θα χρησιμοποιηθούν σε ιχθυοτροφές,
 3. Συνεταιρισμός ΘΕΣγη: ο γεωργικός συνεταιρισμός νέων αγροτών στην περιοχή της Θεσσαλίας με 32000 στρέμματα καλλιεργούμενης γης που στηρίζει την αειφορική γεωργία.