Καλλιέργειες

Ελαιοκράμβη

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών, μέσω Συμβολαιακής Γεωργίας, του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, εντάσσεται πλέον και η Ελαιοκράμβη.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την καλλιέργεια από τους εξειδικευμένους συνεργάτες που διαθέτει,

το σύνολο γεωργικών εφοδίων καθώς επίσης θα αναλάβει και την συλλογή του προϊόντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media