Δημητριακά

Σκληρό σιτάρι και κριθάρι

Τα μέλη του Συνεταιρισμού καλλιεργούν κυρίως σκληρό σιτάρι και κριθάρι, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία:

•    στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος
•    στην μείωση του κόστους παραγωγής και
•    την μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό
•    στην εφαρμογή συμβολαιακής γεωργίας

Ο Συνεταιρισμός προχώρησε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης Εδαφών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» σε αναλύσεις εδάφους στα αγροκτήματα των μελών του. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υψηλών Αποδόσεων (ΣΔΥΑ) σιτηρών επιτηρούμενο από ειδικευμένους γεωπόνους, συμβάλλοντας στην  ορθολογικότερη χρήση λιπασμάτων και στην μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.


 

Καιρός

Cannot get Larissa, Greece location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media